Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, 18 czerwca

VIII Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci

18 czerwca 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się już VIII Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.

Organizatorami konferencji były Fundacja Dzieci Niczyje oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy – blisko 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny – mieli możliwość wysłuchać wykładów specjalistów z Polski oraz gościa z zagranicy.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Veluxa i Fundacji OAK. Konferencja Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Patronat medialny nad konferencja objęli: Rynek Zdrowia, Medycyna Praktyczna, Znanylekarz.pl, Family Medicine and Primary Care Review oraz Termedia.

Uczestników konferencji powitali Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Iwona Bruśk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. Został również odczytany list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka na otwarcie konferencji. W czasie sesji inauguracyjnej został zaprezentowany wykład – prof. Jane Barlow na temat wsparcia rodzin w okresie okołoporodowym w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci.

Sesję plenarną rozpoczął wykład prof. Jacka Bomby, który opowiedział o depresji małych dzieci. Następnie Joanna Grochowska przedstawiła nowatorski program wczesnego wykrywania zaburzeń spektrum autyzmu u najmłodszych dzieci, mówiąc jednocześnie co może zaniepokoić w rozwoju małego dziecka.

Kolejne sesje miały charakter równoległych wykładów: pierwsza propozycja związana była z tematem żywienia dzieci – Małgorzata Matuszczyk, Kamila Zych i Ewa Winnicka z Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka przedstawiły multidyscyplinarny model opieki nad dziećmi z problemami zaburzeń karmienia. Równolegle Justyna Podlewska (FDN) , Jolanta Zmarzlik (FDN) oraz  dr hab. Hanna Przybyła-Basista z Uniwersytetu Śląskiego, dotknęły w swoich wystąpieniach trudności dziecka w kryzysie okołorozwodowym odpowiednio – sytuacji prawnej, psychologicznej i mediacji rodzinnych. Kolejnym istotnym tematem była sytuacja dziecka w adopcji. Izabela Ratyńska z Fundacji Rodzin Adopcyjnych opowiedziała o przygotowaniu rodziców, edukacji i wsparciu postadopcyjnym, Alicja Budzyńska (FDN) podzieliła się doświadczeniem biegłych sądowych i pedagogów w opiniowaniu w sprawach o przysposobienie dziecka, a Małgorzata Pomarańska-Bielecka z punktu widzenia prokuratora, powiedziała o zaletach i zagrożeniach adopcji.

Ostatnia sesja składała się również z trzech równoległych bloków tematycznych. Na jednej z sesji przedstawiciele organizacji pozarządowych podzielili się doświadczeniami w zakresie wsparcia rodzin z małym dzieckiem zagrożonych przemocą. Kolejna sesja poświęcona była rozmowie jako stymulacji rozwoju dziecka (Justyna Wichot, program Dobry Rodzic Dobry Start) oraz jej roli w profilaktyce zagrożeń – Magdalena Kaczorowska-Korzniakow z Ośrodka MaterPater. Zaprezentowana została również ostatnia kampania Fundacji Dzieci Niczyje GADKI przez Martę Skierkowską i Beatę Wojtkowską (FDN). Ostatni temat sesji równoległej to rola pracowników ochrony zdrowia w zapobieganiu krzywdzenia małych dzieci. Lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Dziecięcego omówiły zespół dziecka krzywdzonego, Piotr Hartmann zadał pytanie czy Niebieska Karta w ochronie zdrowia to procedura niewykorzystana czy niepotrzebna. Dr Anna Augustynowicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyła uczestnikom obowiązek personelu medycznego zawiadomienia organu ścigania o podejrzeniu krzywdzenia dziecka a Teresa Kuziara, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych poruszyła rolę pielęgniarki i położnej w identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia małego dziecka.

Fotorelacja z wydarzenia już wkrótce.

 

Materiały konferencyjne:

J. Podlewska Konflikt okołorozwodowy-ujęcie prawne - plik PDF - 1 MB

M. Pomarańska-Bielecka, Adopcja ze wskazaniem... - plik PDF - 0,6 MB

PFM, Być mamą w Polsce - plik PDF - 3 MB

M. Kaczorowska-Korzniakow, Trudne rozmowy... - plik PDF - 1 MB