Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Konferencje

FDN działa na rzecz podnoszenia kompetencji profesjonalistów (m.in. psychologów, pedagogów, policjantów, sędziów, lekarzy i nauczycieli) w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym, przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców FDN organizuje konferencje o zasięgu ogólnopolskim

  • "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" (w maju)
  • "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" (w październiku),

 

a także współorganizuje konferencję o zasięgu międzynarodowym

  • "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" (we wrześniu).

 

Podczas licznych sesji krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące danej problematyki.

To również doskonała okazja do wymiany zawodowych doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Więcej informacji o poszczególnych konferencjach TUTAJ.