Change language English Polski

Kontakt do dzia?u fundraisingu

  • Magdalena Sad?owska - specjalistka ds. fundraisingu, koordynator dzia?u fundraisingu
  • Katarzyna Czerska- specjalistka ds. relacji z biznesem
  • Urszula Gerlach - specjalistka ds. fundraisingu

Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: fr@fdn.pl lub numerem telefonu: 22 616 02 68.