Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Kontakt do placówek FDN

PRZEMOC

Jesteś rodzicem krzywdzonego dziecka? Jesteś profesjonalistą poszukującym pomocy dla dziecka krzywdzonego?

Wsparcie znajdziesz w Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej w Warszawie.

  • Specjalistyczna pomoc dla dzieci krzywdzonych (doświadczających zaniedbania, przemocy fizycznej i psychicznej, wykorzystywania seksualnego) i ich rodzin (psychologiczna, psychiatryczna, prawna). Z pomocy Centrum mogą skorzystać dzieci, które uczestniczą w procedurach karnych, które są ofiarami lub świadkami przestępstw oraz dzieci, w przypadku których zachodzi podejrzenie krzywdzenia. Każdorazowo pomocą objęci są także opiekunowie dziecka w ww. sytuacjach.

Pomagamy dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

  • Formy pomocy: indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne  dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz konsultacje prawne, grupy wsparcia dla rodziców i młodzieży oraz socjoterapeutyczne dla dzieci i psychoedukacyjne dla ich opiekunów. Specjalistyczna pomoc realizowana jest na etapie diagnozy problemu krzywdzenia dziecka oraz interwencji i pomocy po rozpoznaniu sprawy.

Realizujemy  grupowe superwizje  i indywidualne konsultacje dla profesjonalistów oraz  szkolenia i warsztaty edukacyjne adresowane do różnych grup zawodowych mających kontakt z dziećmi.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia (także gdy jesteś profesjonalistą) w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu telefonicznego – podczas dyżuru psychologa lub prawnika:

Dane kontaktowe:
tel. 22 826 88 62 (od poniedziałku do piątku, godz. 9.00-17.00)
e-mail: opiekun@fdn.pl 

telefoniczny dyżur psychologa
poniedziałek: 12.30 - 13.30
środa: 12.30 - 14.00
czwartek: 12.00 - 14.00
piątek: 12.00 - 13.00

telefoniczny dyżur prawnika
wtorek: 13.00 - 14.00

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://mazowiecka.fdn.pl/

 

WYCHOWANIE

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze? Przeżywasz trudności w opiece, wychowaniu dzieci? Oczekujesz na dziecko i chcesz przygotować się do nowej roli? Jesteś rodzicem małego dziecka (0-6) i potrzebujesz pomocy w domu?

Wsparcie znajdziesz w Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”.

  • W placówce oferujemy wsparcie dla rodziców małych dzieci (do 6 r.ż.) w formie konsultacji indywidualnych z psychologiem (także terapia par), poradnictwa wychowawczego, tematycznych spotkań edukacyjnych, warsztatów umiejętności rodzicielskich, zajęć wspólnej zabawy rodziców z dziećmi (dla dzieci w wieku 0-3 lata).

 

  • Najczęściej z naszego wsparcia korzystają rodzice doświadczający różnego rodzaju trudności wychowawczych, ale częstymi problemami, z którymi zgłaszają się opiekunowie są także: stany napięcia w związku z oczekiwaniem na dziecko, utrata dziecka (np. poronienie), depresja poporodowa, problemy emocjonalne rodziców, bardzo młody wiek rodziców.

 

  • W ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” oferujemy także wsparcia dla rodziców w formie projektu „Wolontariusz w Rodzinie” oraz szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci.

 

 

Kontakt:
tel. 22 616 16 69
e-mail: dobryrodzic@fdn.pl  

Pod tym numerem możesz uzyskać informacje na temat oferty pomocowej. Możesz także zadać nam pytanie anoniomowo pisząc na adres naszej poradni: poradnia@dobryrodzic.pl   

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://dobryrodzic.fdn.pl/

 

PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność?

Czekamy pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Bezpłatny numer telefonu 116 111 (z każdego telefonu stacjonarnego i komórkowego)

Możesz do nas zadzwonić w każdej sprawie – od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00-20.00 (nie pracujemy tylko w święta) lub wysłać anonimową wiadomość ze strony http://116111.pl/napisz.

Wspólnie poszukamy rozwiązania! Gwarantujemy anonimowość!

Odwiedź www.116111.pl

 

POMOC DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Ktoś obraża Cię w internecie? Ktoś namawia Cię na spotkanie? Ktoś włamał się na Twój profil, konto pocztowe? Uważasz, że spędzasz za dużo czasu przed komputerem?

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - bezpłatny numer 800 100 100

Możesz do nas zadzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00 (nie pracujemy w weekendy i święta) lub wysłać e-mail na adres pomoc@800100100.pl 

Wspólnie poszukamy rozwiązania! Gwarantujemy anonimowość!

Odwiedź www.800100100.pl