Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

KRETYN. Czy takie imię wybrałeś dla swojego dziecka?

Kretyn, idiotka, głupek. Takie słowa każdego roku słyszy połowa dzieci i nastolatków*. Słowa wybrzmiewają, a w umysłach i sercach dzieci zostają one na zawsze i kształtują ich przyszłe życie. „Słowa ranią na całe życie” – pod tym hasłem 17 kwietnia rusza pierwsza ogólnopolska kampania przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci. Organizatorami akcji są Fundacja Dzieci Niczyje i Agencja Reklamowa Publicis.

Krzyk, kpiny i wyzwiska to najbardziej rozpowszechniona forma krzywdzenia najmłodszych, prawie zawsze towarzysząca innym rodzajom przemocy. Raniące słowa to codzienność wielu młodych ludzi  – niezależnie od statusu materialnego czy społecznego. Dotyczą dzieci wychowujących się w atmosferze braku szacunku do drugiego człowieka, które na co dzień słyszą krzyki i wulgaryzmy. Doświadczenie to nie omija również dzieci z rodzin, w których słowa dobierane są starannie i trafnie. Konsekwencje takiego traktowania są równie poważne w obu przypadkach.

 – Z czasem ten „kretyn” wrasta jak pasożyt, dolegliwy, nieusuwalny, rośnie wraz z dzieckiem, a czasem wydaje się większy od swojego nosiciela – mówi Jolanta Zmarzlik, terapeutka z Fundacji Dzieci Niczyje. – Przemoc emocjonalna może zrujnować psychikę dziecka na całe życie, może być przyczyną samobójstw, chorób psychosomatycznych, uzależnień, trudności w budowaniu relacji partnerskich i osiąganiu satysfakcji zawodowej – dodaje Zmarzlik.

Kampania „Słowa ranią na całe życie” to pierwsza akcja zwracająca uwagę na problem przemocy werbalnej wobec dzieci. Problem, który paradoksalnie spotyka się z dużą społeczną akceptacją i jest niemal wpisany w standardy wychowania człowieka. Zachowania i słowa krzywdzące najmłodszych rzadko otwarcie nazywane są przemocą, mimo, że często towarzyszą dziecku przez wiele lat.  Wg badań FDN poniżenia ze strony dorosłych doświadczyło (tylko w roku poprzedzającym badanie) aż 52% nastolatków. – Poczucie poniżenia prawie zawsze jest konsekwencją tego, że młodzi ludzie słyszą krzywdzące, upokarzające słowa. Te usłyszane do najbliższych ranią najsilniej – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor  Fundacji Dzieci Niczyje.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z organizacjami zrzeszonymi w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed przemocą. Kampania medialna potrwa do końca maja br.  

* Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków, FDN i Gemius Polska, 2009 i 2010, Polscy internauci w wieku 15–18 lat (N = 1000)

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizująca: Publicis

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów), Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie, Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie, Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" we Wrocławiu, Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „KLANZA” - Oddział Białostocki

Partnerzy: Getty Images, Ströer, Bliżej Przedszkola, kampaniespoleczne.pl, Instytut Monitorowania Mediów, digital wonderland

Cel kampanii: wzrost świadomości społeczeństwa nt. konsekwencji przemocy werbalnej wobec dzieci oraz promowanie alternatywnych, pozytywnych metod komunikacji z dzieckiem

Czas trwania: kwiecień-maj 2012 r.

Media: prasa, radio, outdoor, Internet, ambient