Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Lekcja bezpieczeństwa - scenariusz zajęć

Zajęcia przeznaczone dla uczniów w wieku 11-13 lat. Mogą być realizowane podczas godziny wychowawczej, lekcji informatyki lub zajęć pozalekcyjnych. Ich celem jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie „odważnych” zdjęć oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu użytkowania serwisu, udostępnianie haseł i loginów, ignorowanie ustawień prywatności w portalach społecznościowych, itp. Podsumowaniem zajęć są wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.

Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę dydaktyczną (45 minut). Zostały stworzone z myślą o nauczycielach, pedagogach i innych osobach, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z dziećmi w wieku 11-13 lat. Lekcje mogą być również prowadzone przez studentów pedagogiki lub psychologii.

Prowadzący zajęcia powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościo-wych i komunikatorów, zarówno przy użyciu komputera, jak i telefonu komórkowego. Przed przeprowadzeniem zajęć warto zapoznać się z treścią poradnika dla nauczycieli, jak również odwiedzić serwis internetowy: www.helpline.org.pl.
Do przeprowadzenia zajęć będzie potrzebny sprzęt umożliwiający odtworzenie materiałów zapisanych na płycie DVD lub pobranych ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl. Może to być:

  • odtwarzacz DVD lub komputer podłączony do telewizora,
  • komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do projektora multimedialnego oraz głośników.

Na zakończenie zajęć nauczyciele rozdają uczniom anonimową ankietę ewaluacyjną i proszą o jej wypełnienie, można ją również pobrać z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl. Przeprowadzenie ankiety nie jest obligatoryjne, ale pozwala zarówno prowadzącym zajęcia, jak i autorom programu na zdobycie informacji dotyczących odbioru scenariusza zajęć przez ich uczestników i jego ewentualną modyfikację.
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć, prowadzący wypełnia formularz na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na jego podstawie, prowadzący otrzymuje e-mailem zaświadczenie o przeprowadzeniuzajęć, przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego.

Materiały do pobrania - filmy, do których odwołuje się scenariusz zajęć (do pobrania i zapisania na lokalnym dysku komputera lub zewnętrznym nośniku, np. płycie DVD):

1. Historia Kosia

2. Historia Wiki

3. Historia Kamy

4. Historia Ojka

 

Zajęcia "Lekcja bezpieczeństwa" są również dostępne w postaci kursu e-learning.

 

Pliki do pobrania