Change language English Polski

Lista zwyci?zców konkursu "Sieciaki na wakacjach 2014"

Zwyci?zcy konkursu "Sieciaki na wakacjach 2014"

Pozna? - Komenda Miejska Policji - Joanna K?ci?ska

Nagroda dla organizatora: zaproszenie na konferencj? "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" organizowan? przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz NASK (pakiet zaproszenia: przejazd do/z Warszawy, nocleg, uczestnictwo w 2 dniowej konferencji, materia?y konferencyjne).

Nagroda dla placówki: telewizor Sharp 16" ufundowany przez Fundacj? Orange.

Jastrz?bie Zdrój - Zespó? Szkó? przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci - Anna Chraba?ska

Nagroda dla organizatora: zaproszenie na konferencj? "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" organizowan? przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz NASK (pakiet zaproszenia: przejazd do/z Warszawy, nocleg, uczestnictwo w 2 dniowej konferencji, materia?y konferencyjne).

Nagroda dla placówki: telewizor Sharp 16" ufundowane przez Fundacj? Orange.

D?browa Górnicza - Miejska Biblioteka Publiczna - Jolanta Buczy?ska

Nagroda dla organizatora: zaproszenie na konferencj? "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" organizowan? przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz NASK (pakiet zaproszenia: przejazd do/z Warszawy, nocleg, uczestnictwo w 2 dniowej konferencji, materia?y konferencyjne).

Nagroda dla placówki: telewizor Sharp 16" ufundowane przez Fundacj? Orange.

?ekno - Gminny O?rodek Kultury - Krystyna Urba?ska

Nagroda dla organizatora: zaproszenie na konferencj? "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" organizowan? przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz NASK (pakiet zaproszenia: przejazd do/z Warszawy, nocleg, uczestnictwo w 2 dniowej konferencji, materia?y konferencyjne).

Nagroda dla placówki: telewizor Sharp 16" ufundowane przez Fundacj? Orange.

Pawonków - Gminna Biblioteka Publiczna - Klaudia Kubica

Nagroda dla organizatora: zaproszenie na konferencj? "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie" organizowan? przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz NASK (pakiet zaproszenia: przejazd do/z Warszawy, nocleg, uczestnictwo w 2 dniowej konferencji, materia?y konferencyjne).

Nagroda dla placówki: telewizor Sharp 16" ufundowane przez Fundacj? Orange.

Katowice - Miejska Biblioteka Publiczna - Magdalena Nowak

Nagroda dla organizatora: plecak turystyczny firmy Hannah.

Nagroda dla placówki: tablet EduTab ufundowany przez firm? Overmax Polska.

Aleksandrów - Gminna Biblioteka Publiczna - Justyna B?dziuch

Nagroda dla organizatora: plecak turystyczny firmy Hannah.

Nagroda dla placówki: tablet EduTab ufundowany przez firm? Overmax Polska.

Zielonka - Miejska Biblioteka Publiczna - Iwona Orzechowska

Nagroda dla organizatora: kijki do Nordic Walking.

Nagroda dla placówki: tablet EduTab ufundowany przez firm? Overmax Polska.

Leszno - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Karolina Dobrzycka

Nagroda dla organizatora: kijki do Nordic Walking.

Nagroda dla placówki: tablet EduTab ufundowany przez firm? Overmax Polska.

Mrozy - Gminna Biblioteka Publiczna - Joanna ?ugowska

Nagroda dla organizatora: kijki do Nordic Walking.

Nagroda dla placówki: zestaw 60 pozycji ksi??ek i materia?ów edukacyjnych z serii Czuczu ufundowany przez Wyd. Junior HanBright.

Korsze - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - El?bieta Koz?owska

Nagroda dla organizatora: kijki do Nordic Walking.

Nagroda dla placówki: zestaw 60 pozycji ksi??ek i materia?ów edukacyjnych z serii Czuczu ufundowany przez Wyd. Junior HanBright.

Katowice - Komenda Miejska Policji - Ma?gorzata Biernacka

Nagroda dla organizatora: album "Janusz Korczak. Fotobiografia".

Nagroda dla placówki: zestaw 13 gier komputerowych ufundowany przez Wydawnictwo Techland.

Prusice - Gminna Biblioteka Publiczna - Dorota Olsza?ska

Nagroda dla organizatora: album "Janusz Korczak. Fotobiografia".

Nagroda dla placówki: zestaw 60 pozycji ksi??ek i materia?ów edukacyjnych z serii Czuczu ufundowany przez Wyd. Junior HanBright.

Opoczno - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Iwona Chróstowska

Nagroda dla organizatora: album "Janusz Korczak. Fotobiografia".

Nagroda dla placówki: zestaw 60 pozycji ksi??ek i materia?ów edukacyjnych z serii Czuczu ufundowany przez Wyd. Junior HanBright.

Rypin - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - El?bieta Kowalczyk

Nagroda dla organizatora: album "Janusz Korczak. Fotobiografia".

Nagroda dla placówki: zestaw 60 pozycji ksi??ek i materia?ów edukacyjnych z serii Czuczu ufundowany przez Wyd. Junior HanBright.

Z?otoryja - Miejska Biblioteka Publiczna - Anna Gorgolewska

Nagroda dla organizatora: album "Janusz Korczak. Fotobiografia".

Nagroda dla placówki: zestaw 15 ksi??ek ufundowany przez Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia.

Czerniczyn - Biblioteka Publiczna - Malwina Fila?ska-Marcych

Nagroda dla organizatora: odtwarzacz mp3.

Nagroda dla placówki: zestaw 15 ksi??ek ufundowany przez Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia.

Naramice - Biblioteka Publiczna - Justyna Halusiak i Bo?ena Leszczy?ska

Nagroda dla organizatora: odtwarzacz mp3.

Nagroda dla placówki: zestaw 13 gier komputerowych ufundowany przez Wydawnictwo Techland.

O?wi?cim - Miejska Biblioteka Publiczna - Katarzyna Heród

Nagroda dla organizatora: odtwarzacz mp3.

Nagroda dla placówki: zestaw 13 gier komputerowych ufundowany przez Wydawnictwo Techland.

Krasocin - Gminna Biblioteka Publiczna - Anna Goszczy?ska

Nagroda dla organizatora: odtwarzacz mp3.

Nagroda dla placówki: zestaw 15 ksi??ek ufundowany przez Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia.

 

Wi?cej informacji na temat akcji "Sieciaki na Wakacjach"