Change language English Polski

Materia?y edukacyjne programu Dziecko w Sieci

Przygotowane w ramach programu Dziecko w Sieci scenariusze oraz niezb?dne do przeprowadzenia zaj?c materia?y mo?na pobra? bezp?atnie. Poni?ej znajd? Pa?stwo scenariusze zaj??:

Siecioszko?a (scenariusze zaj?? lekcyjnych opartych na serwisie Sieciaki.pl, 6-12 lat)

Dla przedszkolaków i m?odszych uczniów  szkó? podstawowych

Necio (dzieci 4-6 lat), serwis Necio.pl

Owce w Sieci (dzieci przedszkolne i m?odsze klasy szkó? podstawowych)

Sieciaki (szko?y podstawowe, klasy I-III)

Zu?ka i Tunio poznaj? Internet (szko?y podstawowe, klasy II-IV)

Scenariusze serwisu Sieciaki.pl

 

Dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych

3... 2... 1... Internet! (szko?y podstawowe, klasy IV-VI); wersja dla nies?ysz?cych

Dla uczniów klas V-VI szkó? podstawowych i I gimnazjalnych

Lekcja bezpiecze?stwa

Gdzie jest Mimi?

Dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Stop cyberprzemocy (szko?y gimnazjalne)

Dzie? z ?ycia (szko?y gimnazjalne)

Mój wizerunek online (I klasa gimnazjum)

Przygody Fejsmena (1-2 klasa gimnazjum)

Sztuka szukania (szko?y gimnazjalne)

W Sieci (dla szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Web We Want. Internet jakiego chcemy (Zeszyt ?wicze? dla gimnazjalistów)