Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Materiały płatne*

Objaśnienia symboli:

dla dzieci  dla rodziców   dla profesjonalistów

 

 *Formularz zamówienia i cennik przesyłki znajdują się na dole strony.

Plakat kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”  2009

format: A2

CENA: 3,10 PLN (brutto)

 

 

 

Dziecko pod parasolem prawa” format: 17x 24 cm

Jolanta Zmarzlik, Emilia Naumann
Poradnik dla profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Autorki  charakteryzują w nim podstawowe akty prawne dotyczące  krzywdzenia dzieci, możliwości interwencji, oraz kwestie związane z postępowaniem sądowym w sprawach o ochronę dóbr dziecka. Poradnik zawiera też wzory pism procesowych.

CENA: 10,50 PLN (brutto)

 

Plakat „Apel Twojego dziecka”

Apel ma postać 18 komunikatów stanowiących krótkie podpowiedzi   wychowawcze. Plakat, który powinien poznać każdy rodzic!

format: A2

CENA: 3, 10 PLN (brutto)

Plakat kampanii „Zły dotyk 2010”

format: A4

CENA: 2,10 PLN (brutto)

 

Ulotka kampanii „Zły dotyk 2010”

format: A5

CENA: 0,20 PLN (brutto)

Broszura „Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym"

Broszura informuje rodziców, jak mogą zauważyć sygnały budzące   niepokój i odpowiednio na nie reagować. Podpowiada, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniu przemocą seksualną.

format: A5

CENA: 3,10 PLN (brutto)

Broszura „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie*

Broszura zawiera rady dotyczące tego, jak rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami w sytuacji podejrzewania wykorzystywania seksualnego.

Informuje o regulacjach i procedurach prawnych, dotyczących interwencji w przypadkach wykorzystywania dziecka.

format: A5

CENA: 3,10 PLN (brutto)

*nakład wyczerpany

Zestaw materiałów programu "Nie daj się!"

Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli starszych klasy szkoły podstawowej obejmująca m.in. problematykę z zakresu przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, przemocy w domu, bezpieczeństwa w Internecie i praw dziecka.

dvd + scenariusz zajęć + 30 zeszytów ćwiczeń dla dzieci

CENA: nakład wyczerpany

Demo filmu edukacyjnego:


Zeszyty ćwiczeń "Nie daj się!"

Pakiet 10 zeszytów.

CENA: 10 PLN (brutto)