Change language English Polski

Kontakt dla mediów

Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu:

  • w sprawach zwi?zanych z problemem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci, dzia?alno?ci? Fundacji Dzieci Niczyje, realizowanymi projektami: pr[at]fdn.pl, tel. 22 616 02 68
  • bezpiecze?stwem dzieci i m?odzie?y w Internecie, : katarzyna.zygmunt[at]fdn.pl, tel. 22 616 02 68