Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Nagrody przyznawane przez FDN

  • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

    Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowiły nagrodę dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

    więcej