Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Nowa publikacja pt. Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk

Publikacja Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk powstała w ramach projektu Smack free home for every child Komisji Europejskiej.

Zawiera opisy projektów i programów - dobrych praktyk - z wybranych krajów europejskich. Można znaleźć opis działalności organizacji z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Węgier, Bułgarii i Polski.

Jako polski przykład inspirujących praktyk został opisany program Dobry Rodzic - Dobry Start realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Wydanie publikacji możliwe było dzięki współfinansowaniu z Funduszy Wyszehradzkich w ramach projektu Family support beyond borders i środków Fundacji OAK w ramach projektu Dzieciństwo bez przemocy.

Pliki do pobrania