Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Nr 1 (18) 2007 Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - działania wobec sprawców

List do redakcji

TEORIA

Karać czy leczyć? - strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów
Karolina Lewandowska

Metody oceny ryzyka recydywy przestępstw seksualnych
Lema A. Craig, Kevin D. Browne

BADANIA

Klasyfikacja sprawców molestowania seksualnego dzieci - zastosowanie zmodyfikowanej typologii MTC:CM3
Dirk De Doncker, Siegfried Koeck, Wim Huys, Jan Winter

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi. Implikacje dotyczące usług, programów terapeutycznych i kierunków przyszłych badań
Melissa Carpentier, Mark Chaffin, Jane Silovsky,

Doświadczenie reakcji empatycznej u sprawców seksualnego wykorzystania dzieci - analiza badań empirycznych
Joanna Strzelecka

Społeczny wizerunek sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci
Karolina Lewandowska

PRAKTYKA

Skuteczna terapia sprawców przestępstw seksualnych: program Rockwood
William L. Marshall, Liam E. Marshall, Geris A. Serran, Matt D. O'Brien

Sprawcy przestępstw seksualnych - oddziaływania terapeutyczne w okresie odbywania kary pozbawienia wolności
Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez oferowanie terapii potencjalnym sprawcom
- berliński „Projekt prewencyjny Dunkelfeld"

Klaus M. Beier, Christoph J. Ahlers, David Goecker, Janina Neutze, Ingrid A. Mundt, Elena Hucp, Gerard A. Schaefer

Lepiej zapobiegać niż leczyć - działania organizacji Stop it Now! w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Tink Palmer

Kampanie społeczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci
Agnieszka Wrzesień

Bezpieczne Dzieciaki - Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Joanna Węgrzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz