Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Nr 3 (3) Kary fizyczne

List od redakcji:

TEORIA

Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci
Anna Piekarska

Kary fizyczne w dzieciństwie - perspektywa kulturowa.
Örjan Bartholdson

Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw człowieka - regulacje międzynarodowe i legislacje państw europejskich.
Peter Newell

Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci.
Violetta Konarska-Wrzosek

Przetwarzanie informacji społecznych przez rodziców wysokiego ryzyka i rodziców stosujących przemoc fizyczną wobec dzieci.
J. Milner

BADANIA

Kary fizyczne w dzieciństwie - retrospekcje dorosłych Polaków.
Monika Sajkowska, Grażyna Fluderska

Ocena skuteczności zakazu stosowania kar cielesnych w Szwecji
Joan E. Durrant

Złe traktowanie dziecka w procesie wychowania a agresja wczesnodziecięca
Roy C. Herrenkohl M. Jean Russo

PRAKTYKA

Kampanie społeczne przeciw stosowaniu kar fizycznych
Łukasz Wojtasik

Jak wychowywać bez kar fizycznych? Praca z rodzicami bijącymi swoje dzieci
Jolanta Zmarzlik

ORGANIZACJE

NSPCC - National Society for the Prevention of Cruelty to Children
End Physical Punishment of Children (EPOCH Worldwide)