Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Nr 4 (29) 2009 - Wykorzystywanie seksualne dzieci

List od redakcji

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci
David Finkelhor

Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci
Agnieszka Izdebska

Analiza ujawnień wykorzystywania seksualnego przez dzieci na podstawie rozmów z domniemanymi ofiarami i ich rodzicami
Irit Hershkowitz, Omer Lanes, Michael E. Lamb

Terapia dzieci–ofiar wykorzystywania seksualnego poprzedzająca ich udział w procesie sądowym
Tink Palmer

Rola relacji jako pozytywnego zasobu w terapii dzieci–ofiar wykorzystania seksualnego
Magdalena Kobyłecka

Poradnictwo dla opiekunów jako forma wspierania terapii dziecka wykorzystanego seksualnie
Monika Zielona–Jenek

Działalność brytyjskiej organizacji The Children Legal Center