Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O kampanii

Kampania społeczna „Zła tradycja”


Cel kampanii: zwrócenie uwagi społeczeństwa – w szczególności profesjonalistów pracujących z rodzinami – jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci oraz zwiększenie świadomości rodziców, że dawne metody wychowawcze szkodzą dzieciom i muszą ulec zmianie – wskazanie alternatywnych, bezprzemocowych metod wychowawczych

Media: prasa. Internet, plakaty wewnętrzne

Grupy docelowe: profesjonaliści pracujący z rodzinami, rodzice

Czas trwania: 19/11/12 – 31/12/12

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Współorganizatorzy:
Fundacja OPOKA, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja Mederi , Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny „Klanza", Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Stowarzyszenie „Czajnia”, Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Agencja realizująca:
Publicis

Partnerzy medialni: Bliżej Przedszkola, Miesięcznik Dyrektora Szkoły, Miesięcznik Dyrektora Przedszkola, Niebieska Linia, Edukacja Internet Dialog, Remedium, Emocje, Sygnał Magazyn Wychowawcy

 

Przeczytaj informację prasową nt. kampanii >>

Pobierz plakat kampanii >>