Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O kampanii

Kampania społeczna "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia", 2013 r.

Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia więzi międzypokoleniowych i roli bliskich osób w życiu dziecka oraz uświadomienie szczególnej roli jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dzielących się wiedzą, doświadczeniem, dających wsparcie; wzmocnienie relacji pomiędzy dziadkami/babciami a wnukami, a także podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/babć.

 

Organizatorem kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" jest Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja jest współorganizowana przez PARTNERÓW BIZNESOWYCH oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą:

 

  • Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów)
  • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka - Warszawa
  • Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie
  • Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Zielona Góra

Akcja "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" jest realizowana w partnerstwie z firmami: TelePolska Sp. z o.o. (wsparcie promocyjne i finansowanie nagród konkursowych w konkursie "Dziadkowie i wnuki"), Fundacja Orange wsparcie promocyjne i finansowanie nagród konkursowych w konkursie "Wspólna historia"), (Havas Worldwide Warsaw (przygotowanie kreacji reklamowej na zasadzie pro bono).

Kampania realizowana jest w okresie styczeń - czerwiec 2013 r. W działaniach reklamowych wykorzystywana jest reklama prasowa, spoty radiowe oraz działania internetowe.

Działania towarzyszące: warsztaty edukacyjne dla babć i dziadków, konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki" >>, konkurs "Wspólna historia">>

Zobacz i pobierz materiały kampanii (kliknij TUTAJ).