Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

O problemie

  • Konsekwencje przemocy werbalnej

    Większość rodziców nie jest świadoma, że przemoc psychiczna, w tym przemoc werbalna, mogą wywierać negatywny wpływ na rozwój dzieci i pociągać za sobą długofalowe skutki.

    przeczytaj
  • Przemoc psychiczna wobec dziecka - aspekty prawne

    Z punktu widzenia prawa poszczególne przejawy przemocy psychicznej mogą stanowić, z jednej strony, czyn zabroniony, z drugiej zaś — mogą one być jednocześnie bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

    przeczytaj