Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O problemie

  • Konsekwencje przemocy werbalnej

    Większość rodziców nie jest świadoma, że przemoc psychiczna, w tym przemoc werbalna, mogą wywierać negatywny wpływ na rozwój dzieci i pociągać za sobą długofalowe skutki.

    przeczytaj
  • Przemoc psychiczna wobec dziecka - aspekty prawne

    Z punktu widzenia prawa poszczególne przejawy przemocy psychicznej mogą stanowić, z jednej strony, czyn zabroniony, z drugiej zaś — mogą one być jednocześnie bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

    przeczytaj