Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Oferta na zamówienie

Ważny nurt działalności Fundacji stanowi organizowanie i prowadzenie szkoleń adresowanych zarówno do różnych grup profesjonalistów jak i rodziców dzieci, a także samych dzieci i młodzieży.

Organizowane przez FDN szkolenia obejmują prowadzenie takich działań dydaktycznych i edukacyjnych jak: wystąpienia na konferencjach, seminariach, prowadzenie szkoleń wykładowych, warsztatowych, superwizji, zajęć edukacyjnych, pikników, itp.

Oferta edukacyjna kierowana do profesjonalistów - dostępna jest na platformie www.edukacja.fdn.pl. Informacje o zajęciach edukacyjnych dla dzieci i warsztatach dla rodziców natomiast w większości publikowane są na podstronach programów i projektów (przejdź>>) Fundacji,  w ramach których są organizowane.

W odpłatnej ofercie edukacyjnej posiadamy szeroką gamę usług, w tym min.

  • szkolenia doskonalącące oraz przygotowujące do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców - skierowane do osób indywidualnych (tzw. szkolenia otwarte) i zamkniętych grup odbiorców (szkolenia na zamówienie);
  • zaawansowane programy rozwojowe dla profesjonalistów, któzy chcieliby w zorganziowany i przemyślany sposób zaplanować rozwój swoich umiejętności;
  • szkolenia "szyte na miarę" dla pracowników instytucji/organizacji, które dają możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb
  • wykłady, konferencje i seminaria;
  • edukacyjne pikniki tematyczne.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego - szkolenia@fdn.pl.

 

 

 

 

 

http://fdn.pl/kalendarium-aktualnie-realizowanych-szkolen