Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Oferta programu stażowego

Celem stażu realizowanego w programie Dobry Rodzic-Dobry Start jest zdobycie przez stażystę/tkę wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 • działania dużej organizacji pozarządowej
 • problematyki i profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
 • podstawowych metod diagnozy i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci - opcjonalnie w ramach programu Chronimy Dzieci
 • współpracy interdyscyplinarnej
 • pracy z rodziną i dzieckiem w procesie terapeutyczno – edukacyjnym

 

W trakcie trwania stażu realizowane są zadania, umożliwiające stażyście/stażystce zdobycie założonej w celach stażu wiedzy. Podczas stażu przewidziane są następujące zadania:

 • zapoznanie z obszarami działań programu Dobry Rodzic – Dobry Start oraz innych projektów realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje,
 • udział w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej profilaktyki,
 • zapoznanie z systemem pomocy kierowanej do rodziców, w tym z poradnictwem online,
 • zapoznanie z zasadami współpracy interdyscyplinarnej (m.in. udział w projektach Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie),
 • wdrożenie w prace organizacyjno-biurowe, specyficzne dla codziennego funkcjonowania programu Dobry Rodzic - Dobry Start, m.in. pisanie wniosków o dofinansowanie, pisanie tekstów na stronę internetową, prace administracyjne,
 • udział w zajęciach grupowych dla dzieci, podczas trwania warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców,
 • obserwacja zajęć warsztatowych i spotkań edukacyjnych dla rodziców,
 • samodzielne prowadzenie Aktywnego Poniedziałku, czyli czasu wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci,
 • współprowadzenie spotkań edukacyjnych i warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat,
 • pomoc w organizacji oraz udział w konferencjach organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje.

 

UWAGA: Proponowany staż nie jest stażem klinicznym. Aby zrealizować staż, niezbędne jest przeznaczenie około 10 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku. 

 

Zapraszamy również do odbycia stażu, mającego na celu wsparcie działań PR programu Dobry Rodzic-Dobry Start. Stażysta zajmujący się tą częścią naszej działalności będzie angażowany w następujące działania:

 • redagowanie treści i umieszczanie ich na stronie internetowej programu,
 • przygotowywanie i wysyłka cyklicznego newslettera programowego do rodziców i do profesjonalistów,
 • tworzenie plakatów informujących o warsztatach, spotkaniach edukacyjnych i szkoleniach,
 • pisanie tekstów na stronę internetową,
 • wsparcie przy organizacji konferencji, kampanii, szkoleń i pikników,
 • tworzenie notatek prasowych,
 • tworzenie baz danych,
 • wsparcie pozostałych działań promocyjnych.