Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Ostrożnie - dziecko! Konferencja nt. ochrony niemowląt i małych dzieci przed przemocą

8 kwietnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się IX Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. To największe ogólnokrajowe wydarzenie poświęcone w całości profilaktyce przemocy wobec niemowląt i małych dzieci – do 6. r. ż. Podczas tegorocznej konferencji będzie poruszana problematyka zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach. Organizatorami konferencji są Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Zapobieganie krzywdzeniu dziecka w początkowym okresie życia ma szczególne znaczenie. To czas  intensywnego rozwoju we wszystkich sferach – biologicznej, emocjonalnej i społecznej. Doświadczenia związane z przemocą zaburzają ten proces i mogą powodować poważne deficyty, które determinują całe życie człowieka. Dodatkowo tak małe dzieci mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, co utrudnia zidentyfikowanie krzywdzenia i udzielenie odpowiedniego wsparcia. Tylko systemowa współpraca połączona z dużą świadomością i wrażliwością profesjonalistów może pomóc nam lepiej chronić najmłodszych – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

Tegoroczna konferencja zgromadzi ok. 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów i policjantów. Będą oni uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów, m.in. prof. Marinus van IJzendoorn z Uniwersytetu w Leiden w Holandii.

Jedna z sesji poświęcona zostanie pracy z dziećmi rodziców osadzonych w zakładach karnych. Podczas konferencji zostanie także poruszony m.in. temat wpływu depresji rodzica na dziecko, korzystania przez małe dzieci z nowych technologii, czy rozmawiania z najmłodszymi o chorobie nowotworowej jednego z rodziców.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Veluxa, Funduszy Norweskim, Ambasady Królestwa Niderlandów W Warszawie oraz SHOM Warsaw.

Udział w konferencji jest bezpłatny.