Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Podaruj 1 procent Fundacji Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci wciąż pozostaje poważnym problemem społecznym w Polsce. Fundacja Dzieci Niczyje już od 22 lat pomaga ofiarom przemocy i przeciwdziała krzywdzeniu dzieci.

 


Jak przekazać nam 1% podatku?

Wpisz KRS 0000 20 44 26 w formularzu PIT 

Wystarczy, że składanym zeznaniu podatkowym za rok 2012 w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpiszesz nasz KRS 0000 20 44 26. Resztą zajmie się urząd skarbowy.

Pobierz programu do rozliczania PIT

Jeśli skorzystasz z naszego programu do rozliczania deklaracji PIT 2012, rubryka ta zostanie wypełniona automatycznie. Korzystając z tego programu możesz również wysłać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

1% Twojego podatku naprawdę może wiele zmienić.

Dzięki Państwa zaufaniu w 2012 roku udało nam się pozyskać 318 809 złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku. Zebrane środki przeznaczyliśmy na pomoc naszym podopiecznym.

W ubiegłym roku Fundacja  Dzieci Niczyje:

•    pomogła 150 tysiącom dzieci i młodych osób, które zadzwoniły do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,

•    w ramach prowadzonych programów profilaktycznych udzieliła wsparcia ponad 3 tysiącom dzieci i ich opiekunom,

•    zapewniła kompleksowe wsparcie terapeutyczne i prawne 356 dzieciom, ofiarom przemocy.

Pomóż nam zapobiegać przemocy wobec dzieci.