Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

     

Kim jesteśmy?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Więcej...

Dziecko, które zostało skrzywdzone, nie poprosi o pomoc. Wstydzi się, czuje się winne i osamotnione. Potrzebuje pomocy, aby odzyskać zaufanie i radość z życia.
Fundacja Dzieci Niczyje daje dzieciom profesjonalne wsparcie w dramatycznych sytuacjach. Od wielu lat skutecznie pomagamy im poradzić sobie z tragedią i cieszyć się dzieciństwem.
Zmieniaj ich świat razem z nami!

Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2014, w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpiszesz nasz KRS 0000 20 44 26. Resztą zajmie się urząd skarbowy.

1% Twojego podatku może naprawdę wiele zmienić!

Dzięki Państwa zaufaniu w 2014 roku udało nam się pozyskać 322 488,13 złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku. Zebrane środki przeznaczyliśmy na pomoc naszym podopiecznym.

W ubiegłym roku Fundacja  Dzieci Niczyje:

•    odebrała ponad 130 tysięcy telefonów od dzieci i młodzieży, którzy zadzwonili do naszych telefonów zaufania,

•    w ramach prowadzonych programów profilaktycznych udzieliła wsparcia ponad 500 rodzicom najmłodszych,

•    zapewniła kompleksowe wsparcie terapeutyczne i prawne poprzez ponad 4000 konsultacji dla dzieci-ofiar przestępstw i ich rodziców.

•    oraz zrealizowała wiele innych działań, których celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc tym, które zetknęły się z przemocą.

Pomóż nam zapobiegać przemocy wobec dzieci!

MC Kinoteka Kina