Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O problemie

Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. Na tle wyników z USA i Wielkiej Brytanii Polska wypada najgorzej pod względem przemocy fizycznej ze strony dorosłych. A przecież to dorośli powinni chronić dzieci i dbać o ich bezpieczeństwo.

„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci” to pierwsze polskie badanie przemocy wobec dzieci i młodzieży przeprowadzone na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie (N=1005) dzieci i młodzieży w październiku i listopadzie 2012 r. Pytania dotyczyły 22 form wykorzystywania i przemocy, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych. 

Wiedza o problemie krzywdzenia dzieci jest podstawą, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy. Musimy wiedzieć, jak poważny jest to problem i czy wprowadzane rozwiązania profilaktyczne i pomocowe są skuteczne.

„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci” to pierwsze polskie badanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, które zostało przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje. W badaniu wzięło udział ponad 1000 nastolatków w wieku od 11 do 17 lat z całej Polski. 

 Najważniejsze liczby:

  • 71% nastolatków w wieku 11-17 lat doświadczyło przemocy.
  • Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy rówieśniczej - ponad połowa doświadczyła fizycznej lub psychicznej.
  • Ponad co trzeci nastolatek jest ofiarą przemocy ze strony osób dorosłych.
  • 27% nastolatków doświadczyło wandalizmu, rozboju i napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.
  • 18% nastolatków było świadkami przemocy domowej !!!
  • 9% nastolatków padło wykorzystywania seksualnego !!!
  • Co dziesiąte dziecko jest „multiofiarą” – doświadczył co najmniej 6 form przemocy

 

Źródło: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. J.Włodarczyk, K.Makaruk. 2013 r.

Jeśli chcesz poznać dokładniejsze wyniki pobierz naszą ikonografikę lub cały raport.