Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Przyłącz się!

Pomóż nam prowadzić kampanię na jak najszerszą skalę i dotrzeć z informacją do rodziców i opiekunów na terenie całego kraju.
Wspieraj kampanię finansowo przez przekazanie 1% podatku>> lub darowiznę>>

Masz możliwość promowania kampanii  „Słowa ranią na całe życie” w swoim otoczeniu?

Skontaktuj się z nami>> – wspólnie ustalimy, jak możesz włączyć się w działania na rzecz walki z przemocą werbalną wobec dzieci.

Kontakt:
Fundacja Dzieci Niczyje
www.słowaranią.fdn.pl
słowa@fdn.pl

Facebook