Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Raport Małe dzieci w Polsce

O raporcie "Małe dzieci w Polsce"

Dzieci w wieku 0–3 lat to 21% wszystkich dzieci w Polsce i ponad 4% wszystkich Polaków. Raport opisuje zatem sytuację co 25. mieszkańca naszego kraju. Celem raportu jest prezentacja najważniejszych ustaleń dotyczących tych sfer funkcjonowania polskich rodzin i systemu ich wsparcia, które mają potencjalny wpływ na dobrostan małych dzieci, a tym samym na ich rozwój fi zyczny, umysłowy i społeczny. Raport koncentruje się na szeroko rozumianych zagrożeniach optymalnego rozwoju dzieci — od zagrożeń rozwoju w okresie prenatalnym, po zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i stymulacji rozwojowej we wczesnym dzieciństwie. (...) Zagadnienie krzywdzenia oraz przestępstw, których ofi arami są najmłodsze dzieci, to ważny, choć słabo dokumentowy, obszar przedstawiany w raporcie.

Skalę zagrożeń wczesnego dzieciństwa prezentujemy w raporcie Małe dzieci w Polsce na podstawie dostępnych danych statystycznych i badawczych. Tam, gdzie jest to możliwe, przedstawiamy trendy opisywanych zjawisk w ostatnich dekadach. Ważnym punktem odniesienia dla diagnozy sytuacji małych dzieci w Polsce są dane porównawcze z innych krajów europejskich.

Raport pod redakcją dr Moniki Sajkowskiej opracował zespół ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje.

Plik do pobrania>>