Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Reaguj!

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci jest formą przemocy, przed którą dzieci powinny być chronione, a jej sprawcy ponieść konsekwencje prawne. Interwencją w przypadkach przemocy wobec dzieci w Polsce zajmują się policja, prokuratura, sądy rodzinne, a także jednostki pomocy społecznej.

Czasem trudno zdecydować się na zgłoszenie podejrzenia. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą wykorzystywania i czy twoja interwencja nie okaże się nieuzasadniona. Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy. Dziecko samo często nie rozumie konsekwencji podejmowania komercyjnych kontaktów seksualnych i nie wie co może zrobić, aby zmienić swoją sytuację.

Reaguj - jeśli podejrzewasz, że :

  • dorosły podejmuje kontakty seksualne z dzieckiem poniżej 15 r.ż.,
  • osoba poniżej 18 r. ż. angażuje się w  komercyjne kontakty seksualne,
  • dziecko do 18 r.ż. jest angażowane w produkcję pornografii z jego udziałem,
  • dziecko do 15 r.ż. jest namawiane przez dorosłego za pośrednictwem Internetu lub innych form komunikacji elektronicznej (np. sms) do spotkań o charakterze seksualnym,
  • małoletni jest ofiarą przemocy, szantażu, przymuszenia lub znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych.