Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

   

Kim jesteśmy?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Więcej...

Rekrutacja na staż

Do udziału w programie stażowym  zapraszamy studentów ostatnich lat (VI i V roku) oraz absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną. 

 

Na staż zapraszamy przede wszystkim osoby chętne do udziału w grupowych formach pracy z dziećmi oraz rodzicami, a także zainteresowane pracą administracyjną w organizacji pozarządowej.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 10 sierpnia 2015 r na adres justyna.wichot@fdn.pl.

 

 

Zapraszamy również studentów ostatnich lat i absolwentów nauk humanistycznych oraz społecznych do odbycia stażu, ukierunkowanego na wsparcie działań z zakresu PR programu Dobry Rodzic – Dobry Start.

Od osób wspierających działania z zakresu PR programu oczekujemy:

  • Znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • Umiejętności redagowania tekstów,
  • Dobrej organizacji czasu pracy,
  • Wysokich umiejętności komunikacyjnych,
  • Kreatywności,
  • Znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie, w stopniu komunikatywnym,
  • Dyspozycyjności ok. 10 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku (8.00-17.00) oraz w niektóre weekendy.


Staż jest organizowany w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

Pliki do pobrania