Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

     

Kim jesteśmy?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Więcej...

Rekrutacja na staż

Do udziału w programie stażowym  zapraszamy studentów II, III, IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną, którzy nie pracują jeszcze w zawodzie. 

 

Na staż zapraszamy przede wszystkim osoby chętne do udziału w grupowych formach pracy z dziećmi oraz rodzicami, a także zainteresowane pracą administracyjną w organizacji pozarządowej.

 

Aby aplikować na staż, należy przesłać CV i wypełniony formularz stażysty do dnia 17 stycznia 2016 r. na adres: justyna.wichot@fdn.pl

UWAGA: Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na staż oraz wyniki przewidziane są na drugą połowę stycznia. Staż rozpoczyna się z początkiem lutego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Staż jest organizowany w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

Pliki do pobrania