Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

     

Kim jesteśmy?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Więcej...

Rekrutacja na staż

Do udziału w programie stażowym  zapraszamy studentów ostatnich lat (VI i V roku) oraz absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną. 

 

Na staż zapraszamy przede wszystkim osoby chętne do udziału w grupowych formach pracy z dziećmi oraz rodzicami, a także osoby zainteresowane pracą administracyjną w organizacji pozarządowej.

 

Zapraszamy również studentów ostatnich lat i absolwentów nauk humanistycznych oraz społecznych do odbycia stażu, ukierunkowanego na wsparcie działań z zakresu PR programu Dobry Rodzic – Dobry Start.

Od osób wspierających działania z zakresu PR programu oczekujemy:

  • Znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • Umiejętności redagowania tekstów,
  • Dobrej organizacji czasu pracy,
  • Wysokich umiejętności komunikacyjnych,
  • Kreatywności,
  • Znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie, w stopniu komunikatywnym,
  • Dyspozycyjności ok. 10 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku (8.00-17.00) oraz w niektóre weekendy.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go razem z CV na adres: justyna.wichot@fdn.pl do 15 lutego 2015 r.

 

UWAGA: Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na staż przewidziane są na drugą połowę lutego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami. 

 

Rekrutacja na staż odbywa się co 6 miesięcy (w okresie lipiec-sierpień oraz styczeń-luty). Informacje o aktualnie trwającej rekrutacji zamieszczane są w aktualnościach na stronie programu oraz na stronie głównej Fundacji Dzieci Niczyje.

Staż jest organizowany w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

Pliki do pobrania