Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

     

Kim jesteśmy?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Więcej...

Rekrutacja na staż

Do udziału w programie stażowym  zapraszamy studentów ostatnich lat (VI i V roku) oraz absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną. 

 

Na staż zapraszamy przede wszystkim osoby chętne do udziału w grupowych formach pracy z dziećmi oraz rodzicami, a także zainteresowane pracą administracyjną w organizacji pozarządowej.

Rekrutacja na staż odbywa się co 6 miesięcy (w okresie lipiec-sierpień oraz styczeń-luty). Informacje o aktualnie trwającej rektuacji zamieszczane są w aktualnościach na stronie programu, na stronie głównej Fundacji Dzieci Niczyje oraz na portalu ngo.pl.

 

Staż jest organizowany w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy