Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Scenariusz spotkania z rodzicami nt. przemocy werbalnej

Aneta Kwaśny, Magdalena Kłobukowska, Fundacja Dzieci Niczyje

Artykuł pochodzi z kwartalnika "Dziecko krzywdzone", 4(37) 2011

Słowa ranią - czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka - scenariusz spotkania z rodzicami

Celem spotkania edukacyjnego jest uświadomienie rodzicom, czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać i pokazanie konsekwencji, jakie może mieć dla dziecka, także w jego dorosłym życiu. Spotkanie jest także próbą odpowiedzi na pytanie, czemu rodzice stosują przemoc werbalną i co mogą zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić.

Pobierz scenariusz zajęć (pdf, 267 KB) >>