Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Stop cyberprzemocy

 

Czas trwania: styczeń – luty 2008

 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

 

Agencja realizująca: VA Strategic Communications

 

Cel kampanii: zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych

 

Działania:

- dystrybucja filmu szkoleniowego i scenariuszy zajęć lekcyjnych nt. cyberprzemocy i oferty pomocowej FDN wśród nauczycieli,

- organizacja konferencji „Stop cyberprzemocy” (7 maja 2008 we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy),

- przekazy reklamowe w telewizji, prasie i radiu odnotowane zostały przez 58% Polaków.

 

Materiały:

Plakat

stop cyberprzemocy

 

Film edukacyjny

 

Spot  telewizyjny

 

 

Więcej na stronie programu Dziecko w Sieci