Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Stop cyberprzemocy

 

Czas trwania: styczeń – luty 2008

 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

 

Agencja realizująca: VA Strategic Communications

 

Cel kampanii: zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych

 

Działania:

- dystrybucja filmu szkoleniowego i scenariuszy zajęć lekcyjnych nt. cyberprzemocy i oferty pomocowej FDN wśród nauczycieli,

- organizacja konferencji „Stop cyberprzemocy” (7 maja 2008 we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy),

- przekazy reklamowe w telewizji, prasie i radiu odnotowane zostały przez 58% Polaków.

 

Materiały:

Plakat

stop cyberprzemocy

 

Film edukacyjny

 

Spot  telewizyjny

 

 

Więcej na stronie programu Dziecko w Sieci