Change language English Polski

Telefoniczna pomoc dla dzieci i m?odzie?y

Oferta pomocy telefonicznej Fundacji Dzieci Niczyje:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Celem Programu jest telefoniczne wsparcie dzieci i m?odziezy w trudnych sytuacjach, dzia?ania edukacyjne i promocyjne zach?caj?ce m?ode osoby do szukania pomocy oraz korzystania z oferty telefonu. Telefon jest ca?kowicie bezp?atny oraz anonimowy.

Wi?cej informacji o dzia?aniu Telefonu: www.116111.pl, www.116111.fdn.pl

 

  • Helpline.org.pl

Helpline.org.pl

Celem projektu jest pomoc dzieciom i m?odziezy w sytuacjach zagro?enia w Internecie. Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, prowadzonym w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet" korzystania z oferty telefonu. Telefon jest ca?kowicie bezp?atny oraz anonimowy.

Wi?cej informacji: www.helpline.org.pl