Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Treningi Zastępowania Agresji w Zielonej Górze

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze przygotowało nieodpłatne treningii Zastępowania Agresji skierowane do nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów.

Trening Zastępowania Agresji jest metodą wielostronnej interwencji, skierowanej na zamianę zachowań agresywnych i przemocowych zarówno dzieci jak i wobec dzieci  na zachowania pożądane, prospołeczne. Główny nacisk położony jestna moedelowe przedstawienie wybranych zachowań. Uczenie się odbywa się drogą grania ról, otrzymywania informacji zwrotnych i przenoszenia nabytych umiejętności do codziennego życia. Gdy podstawowe kroki zostaną mocno utrwalone, istnieje prawdopodobieństwo zastosowania ich w codziennym życiu.

Szkolenie odbyło się dla dwóch grup 9 i 10 listopada 2012 roku.