Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Warsztaty Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Komitet Ochorny Praw Dziecka w Poznaniu przygotował szereg inicjatyw podkreślających, że przemoc jest bardzo krzywdzącą dla dziecka metodą wychowawczą.

"Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" to warsztaty skierowane głównie do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o komunikowaniu się z dzieckiem, a także wypracowywaniu z nim systemu norm i zasad bez używania siły. Metody te pozwolą rodzicom panować nad swoimi pociechami, a dzieciom bezpiecznie poznawać świat zewnętrzny.

Kolejna propozycja to Szkoła dla rodziców  "Wychowanie to wyzwanie".

Uczestnicy cyklu warsztatów zostali zapoznani z metodami skutecznej psychoedukacji, ułatwiającymi opanowanie umiejętności wychowawczych, służących prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z wychowania dzieci oraz umiejętność celebrowania sukcesów członków rodziny takich jak: rozwiązywanie problemów metodą "bez porażek", nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, wspólne konstruktywne rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie potrzeb psychicznych i uczuc dzieci, konstruktywne stosowanie kar i pochwał.