Change language English Polski

Warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich

Warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich

Warsztaty s? cyklem spotka?, podczas których rodzice mog? zdoby? wiedz? na temat rozwoju dziecka oraz umiej?tno?ci, które pozwol? im radzi? sobie w wielu nowych, a tak?e trudnych dla nich sytuacjach zwi?zanych z wychowywaniem dziecka.

Kolejne warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich odb?d? si? jesieni?. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony fdds.pl i sprawdzania informacji na temat aktualnych rekrutacji na warsztaty.