Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Zapraszamy na konferencję "Chronimy Dzieci" w Zielonej Górze - 15 lutego

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych z terenu województwa lubuskiego na konferencję "Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek oświatowych wdrażających rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą". Wydarzenie odbędzie się się 15 lutego 2016 r. 

Tematyka konferencji: 
1. Rola placówki oświatowej w sytuacji przemocy wobec dzieci.
2. Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek edukacyjnych.
- Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Doświadczenia realizatorów programu Chronimy Dzieci.
- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Zasady ubiegania się o certyfikat Chronimy Dzieci.
3. Oferta dla placówek przystępujących do programu Chronimy Dzieci.
4. Lokalna oferta wsparcia w zakresie profilaktyki krzywdzenia dzieci.

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

 

REJESTRACJA >>