Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Zły dotyk

Czas trwania: 2002

Cel kampanii: Uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci.

      Jednym z najważniejszych założeń akcji było uzmysłowienie rodzicom i opiekunom dzieci, że jest to problem dotykający wszystkie warstwy społeczne – nie tylko te „z marginesu”. Kolejnym z celów było zdiagnozowanie i odizolowanie osób, których głównym obiektem zaspokajania seksualnego są dzieci. Aby tego dokonać, należało przekazać najmłodszym, że nie każdemu dorosłemu można w pełni, bezkrytycznie ufać.

Organizator: Telewizja TVN

Partner merytoryczny: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizująca: Young&Rubicam

Media: Prasa, outdoor, telewizja

Działania: 

W I etapie akcji „Zły dotyk” telewizja TVN wyemitowała 3 odcinki programu „Rozmów w Toku” dotyczące problemu wykorzystywania seksualnego. Bezpośrednio po zakończeniu każdego z nich widzowie byli zapraszani na czat z Psychologiem. Na stronie internetowej www.zlydotyk.onet.pl odnotowano 15 tys. odwiedzin i ponad 100 tys. odświeżeń, a Internauci zamieścili około 300 komentarzy na forum internetowym. Dla osób zainteresowanych akcją i potrzebujących pomocy został udostępniony przez „Niebieską Linię” bezpłatny numer 0800-12-00-02 oraz telefony ośrodków pomocy w całej Polsce. Szczególnie aktywnie w akcję zaangażowała się Fundacja Pomocy Dzieciom – Ofiarom Gwałtu i Przemocy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Organizacje te sprawowały nie tylko opiekę merytoryczną nad przebiegiem kampanii, ale również oferowały pomoc wszystkim zgłaszającym swoje problemy pod wpływem akcji

Do akcji „Zły dotyk” dołączyli również twórcy programu „Kto Was Tak Urządził”. Dzięki nim, telewizja TVN urządziła w lokalu Fundacji Dzieci Niczyje (partnera akcji) przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci. Dodatkowo Fundacja TVN „Nie jesteś sam” wyposażyła te pomieszczenia w sprzęt techniczny, który jest niezbędny do archiwizowania materiałów z przesłuchań. Dzięki temu, dziecko nie będzie musiało po raz kolejny być poddawane tak ciężkiej dla jego psychiki procedurze.

Dodatkowo Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uhonorował redakcję „Rozmów w Toku” nagrodą „Złotego Telefonu” za działania na rzecz pomocy osobom cierpiącym z powodu przemocy w rodzinie.

Materiały:

 

Spot telewizyjnySpot telewizyjny

 

Więcej na stronie kampanii Zły dotyk