Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Zobacz - usłysz - powiedz

Czas trwania: styczeń – marzec 2007

Cel kampanii: uwrażliwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci, zwiększenie zaangażowania świadków przemocy w jej przeciwdziałanie. 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizująca: DDB Warszawa

Media: prasa, Internet, outdoor

Rezultaty:

- udostępnienie warszawskiego numeru telefonu dla osób, które chciałaby podjąć interwencję w sytuacji krzywdy dziecka,

- pojawienie się plakatów kampanii na 500 nośnikach outdoorowych w największych miastach Polski,

- zaangażowanie ponad 100 instytucji i organizacji z całej Polski w działania informacyjne,

- dystrybucja ponad 200 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych.

Materiały:

   

 

 

 

Nagrody: Kampania została wyróżniona podczas Festiwalu Złote Orły 2006 w kategorii specjalnej – reklama społeczna. W kwietniu 2008 roku jeden z plakatów kampanii, zatytułowany „Panda” uzyskał brąz w kategorii społecznie odpowiedzialnej komunikacji – SRC od Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Kampania na świecie:  W listopadzie 2008 roku kampania została adaptowana na terenie Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Organizacje z krajów partnerskich zorganizowały szereg konferencji prasowych i debat towarzyszących kampanii. Zobacz-Usłysz-Powiedz zostało wsparte przez wiele instytucji i organizacja m.in. Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu na Ukrainie oraz UNICEF w Bułgarii.